Rapportage en uitleg toetsen leerlingvolgsysteem

Twee keer per jaar ontvangen de kinderen een rapport over hun persoonlijke ontwikkeling op sociaal-emotioneel en didactisch gebied. Dit gebeurt elk jaar in februari en juni en wordt zo een groeidocument voor de hele bassischooltijd.

 

We volgen de ontwikkeling van de kinderen door te observeren, aan de hand van methode gebonden toetsen en citotoetsen. Aan de hand van de observaties en resultaten bepalen we hoe we de kinderen verder helpen in hun ontwikkeling op verschillende gebieden. Hierbij spelen welbevinden en betrokkenheid een belangrijke rol.

 

Op de knop hiernaast kunt u een leeswijzer downloaden die meer uitleg geeft over de CITO-toetsen die wij op school gebruiken van groep 3 t/m 8.