Professionalisering

Coaching  is een van de begeleidingsmethodieken die de school hanteert om het onderwijs zo goed mogelijk af te stemmen op de leerlingen. Op onze school wordt het middel voornamelijk ingezet om de leraren te ondersteunen bij hun onderwijstaak.

Het bestuur van de Stichting Sint Josephscholen heeft 3 coaches aangesteld om startende en basis-bekwame leerkrachten te ondersteunen.

Dat betekent dat er klassenbezoeken zijn en soms worden er korte video-opnames gemaakt.  De observaties en de beelden worden met de leerkracht besproken.

Net zoals bij andere begeleidingsfunctionarissen het geval is, hanteert de coach een beroepscode, waarin o.a. staat dat gemaakte aantekeningen en opnames niet voor andere doeleinden gebruikt worden. Zo blijven de videobeelden die in de klas gemaakt worden, onder het beheer van de coach. De beelden worden na gebruik gewist.

Ouders die niet willen dat hun kind gefilmd wordt kunnen dit aangeven aan de leerkracht. De coach zal er dan voor zorgen dat betreffend kind niet in beeld komt.