Schoolplan 2020-2024

Het schoolplan beschrijft in eerste instantie onze kwaliteit: onze missie, visie en de daaraan gekoppelde schooldoelen. Binnen onze stichting hebben hebben we een onderwijskundige (kwaliteits)cyclus waarbinnen de onderwijsopbrengsten en onderwijsontwikkeling centraal staan. De evaluatie van het schoolplan en de schoolzelfevaluatie, met daarin de onderwijsopbrengsten, worden besproken in de onderwijskundige visitatiebezoeken die twee keer per jaar plaatsvinden. Op deze wijze geven we vorm aan een cyclus van plannen,
uitvoeren en evalueren.

 

In de MR-vergadering van 23-06-2020 heeft de medezeggenschapsraad instemming gegeven op het schoolplan.