Vrijwillige ouderbijdrage

Vrijwel alle scholen in Nederland vragen aan de ouders een vrijwillige ouderbijdrage. Deze ouderbijdrage wordt gebruikt om een aantal activiteiten van school te kunnen bekostigen. Zonder ouderbijdrage is het niet mogelijk om schoolreisjes, excursies, sportdagen, aanvullende verzekeringen voor leerlingen en andere evenementen zoals Sinterklaas en Kerst te organiseren. Ieder jaar ontvangt u een brief waarin staat hoe u kunt betalen. Het niet betalen van de ouderbijdrage leidt nooit tot uitsluiting van activiteiten.

De ouderbijdrage bedraagt € 55,- en is bij ons op school inclusief het schoolreisje.