Privacywetgeving (AVG)

De Europese Privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) beschermt volwassenen en jongeren tegen onjuist gebruik van persoonsgegevens. De school leeft deze regels na. Op onze school wordt dus zorgvuldig omgegaan met de privacy van onze leerlingen en hun ouders/verzorgers. In verband met het geven van onderwijs, het begeleiden van onze leerlingen, en de vastlegging daarvan in de administratie van de school, worden er persoonsgegevens verwerkt. Het vastleggen en gebruiken van deze persoonsgegevens is beperkt tot informatie die strikt noodzakelijk is voor het onderwijs. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt.

De school maakt ook gebruik van digitaal leermateriaal. De leveranciers van die leermaterialen ontvangen een beperkt aantal leerling-gegevens. De school heeft met die leveranciers strikte afspraken gemaakt over het gebruik van persoonsgegevens, zodat misbruik wordt voorkomen. Gegevens worden alleen gedeeld met andere organisaties indien er een grondslag voor is of als ouders/verzorgers daar toestemming voor hebben gegeven bijv. voor publicatie van beeldmateriaal.

In het Privacyprotocol van onze school is beschreven hoe de school concreet omgaat met de persoonsgegevens van leerlingen en ouders/verzorgers en wat hun rechten zijn. Natuurlijk kunt u voor vragen ook terecht bij de directie van onze school.

Algemene afspraken over privacy zijn beschreven in het Privacyreglement van de stichting waartoe onze school behoort. U kunt zich voor vragen of klachten over privacy richten aan het bevoegd gezag of aan de Functionaris Gegevensbescherming die door het bevoegd gezag speciaal is aangewezen.

Contactgegevens Functionaris Gegevensbescherming

E-mail             : fg@josephscholen.nl 
Telefoon          : 024 - 381 8280
Postadres       : Kelfkensbos 38, 6511 TB  NIJMEGEN

Petrus Canisius wil voor alle kinderen een veilige omgeving zijn en niet een plek waar kinderen en hun ouders bang hoeven te zijn steeds te worden gefotografeerd.

Beeldmateriaal voor privégebruik: Filmen/fotograferen door ouders/verzorgers op school (bijv. bij voorstellingen) mag mits het beeldmateriaal voor eigen privégebruik is en de privacy van anderen dan het eigen kind niet in het geding komt. Ook ouders dienen zich ook aan de AVG te houden.

De school geeft geen toestemming om opnames te verspreiden of te delen (via sociale media) welke gemaakt zijn binnen de school of bij activiteiten tijdens schooltijd.

Bij de deur van de klas hangen soms foto's van activiteiten, die een indruk geven van de sfeer bij ons op school.