Schooltijden

Alle groepen hebben dezelfde schooltijden. Kinderen lunchen allemaal op school.

Maandag:    van 8.30 - 14.45 uur

Dinsdag:      van 8.30 - 14.45 uur

Woensdag:  van 8.30 - 12.15 uur

Donderdag: van 8.30 - 14.45 uur

Vrijdag:        van 8.30 - 14.45 uur*

* De groepen 1-2 hebben 8 keer per schooljaar vrijdags vrij. De vrije dagen vindt u terug op de jaarkalender op de schoolportal

In schooljaar 2023-2024 zal de school overstappen naar klassiek* continurooster of 5 gelijke dagen model**.

De keuze voor welk model per 2023-2024 wordt ingevoerd wordt opnieuw voorgelegd aan ouders en MR.

* Een klassiek continurooster = een lesrooster waarbij de kinderen ma t/m vrijdag naar school gaan, woensdagmiddag is vrij. De lange lesdagen duurt de dag tot 14.15 uur. 

**Een 5 gelijke dagen model betekent géén vrije woensdag middag. Alle lesdagen zijn dan gelijk ma t/m vrijdag van 8.30 tot 14.00 of 14.15 uur (afh. van de middagpauze).