Verlof en verzuim

Ouders zijn verplicht er zorg voor te dragen dat hun kind naar school gaat en dat zij zich houden aan de schooltijden. Aan school de taak om hier goed beleid op te voeren. Wij volgen het verzuimprotocol, dat gebaseerd is op de wettelijke bepalingen en de richtlijnen die zijn voorgeschreven door Leerplicht Nijmegen. In dit protocol staat nauwkeurig beschreven hoe de school handelt bij te laat komen en verzuim.

Alle kinderen in Nederland hebben recht op onderwijs. Leerplichtige kinderen mogen daarom buiten de schoolvakanties nooit zomaar wegblijven van school. Toch gebeurt het soms dat ouder(s)/verzorger(s) kinderen van school houden om bijvoorbeeld eerder op vakantie te gaan. Dan is er sprake van luxe verzuim. Gaat u met uw kind zonder toestemming (deels) buiten de schoolvakanties op vakantie, dan wordt de leerplichtambtenaar ingeschakeld. Zij zullen dan handelen en dit kan leiden tot een proces-verbaal.

Extra verlof mag alleen worden toegekend voor:

  • Religieuze feestdagen
  • Gewichtige omstandigheden
  • Vanwege de aard van het beroep van (één van) de ouders.

De directeur neemt een beslissing bij aanvragen van 10 dagen of minder. Bij twijfel kan de directeur contact opnemen met de leerplichtambtenaar.

De eerste twee weken na de zomervakantie mag geen verlof worden gegeven.

Verlof aanvragen

Als je verlof aan wil vragen, dan kan dat minimaal 6-8 weken van tevoren via onderstaand aanvraagformulier. Het formulier is ook af te halen bij de conciërge. Graag tijdig het aanvraagformulier inleveren bij de directeur.
Vanzelfsprekend kan er sprake zijn van verlof in verband met familieomstandigheden die op korte termijn plaatsvinden. Dan geldt bovenstaande termijn niet.