Ouderportaal

 

Schoolapp Parro      

Onze school maakt gebruik van de Parro-App! De Parro app is vergelijkbaar met WhatsApp, maar dan AVG-proof en is gelinkt aan ParnasSys, ons leerlingadministratie systeem.

Beschikbaarheid: Vanuit school streven we naar een vlotte communicatie, we zullen zo snel als mogelijk reageren. Het grootste gedeelte van de dag staan de meesten van ons voor de groep. Lesgeven aan en aandacht voor uw kinderen krijgen voorrang, zodra we uw bericht zien krijgt u antwoord. Voor dringende zaken kunt u beter bellen.

Waarover communiceren wij? Praktische zaken zoals bijv. uitjes, spullen meenemen maar ook nieuws vanuit de groep, een leuke foto (AVG-proof), een mooi project enz. kortom, een kijkje in de groep. Ook plannen we de gesprekken plannen via Parro. We communiceren niet over voortgang, gedrag of bijzonderheden van uw kind(eren).

Installatie: U kunt de app downloaden via de Apple App Store of Google Play Store, op uw telefoon en/of tablet. Parro werkt ook via de computer of Windows Phone, Parro talk.

Voor de koppeling met de Parro app, worden de mailadressen vanuit het administratiesysteem ParnasSys gesynchroniseerd.