Informatieverstrekking ouders

Wij houden alle ouders zo goed mogelijk op de hoogte over alles wat er op school gebeurt. Daarbij hanteren wij vanzelfsprekend de wetgeving als uitgangspunt. Wij hebben een protocol opgesteld, zodat voor alle ouders duidelijk is hoe onze werkwijze is. Hierbij gaat het vooral om situaties waarbij ouders van een kind gescheiden zijn. 

In dit protocol leest u de afspraken die bij ons op school gelden.