Leerling aanmelden

In de gemeente Nijmegen is sprake van centrale aanmelding.

U mag uw kind aanmelden vanaf de leeftijd van 2 jaar + 9 maanden.
U kunt uw kind het hele jaar door aanmelden.  Als u uw kind aanmeldt  vóór 1 maart , voor de start van het komende schooljaar, dan heeft u de grootste kans dat uw kind een plek krijgt op een school van uw voorkeur. De centrale aanmelding geldt voor alle kinderen die in Nijmegen basisonderwijs willen volgen.

Heeft u al een kind op school?
Dan hebben broers/zussen, alleen bij aanmelding vóór 1 maart, de garantie op plaatsing op dezelfde school.

Wie buiten Nijmegen woont en zijn/haar kind wil aanmelden, moet zelf schoolwijzer raadplegen.

Open ochtenden nieuwe ouders

Nieuwe ouders zijn van harte uitgenodigd kennis te maken met Petrus Canisius en onze werkwijze op onze open ochtenden.

Intake en wennen na plaatsing

  • De leerkracht plant een intakegesprek (maximaal vier weken voor de start op de basisschool) 
  • De toekomstige leerkracht bespreekt tijdens het intakegesprek de wenperiode. De wenperiode bedraagt maximaal vier dagdelen. Kinderen die op of na 1 juni van het huidige schooljaar vier jaar worden, starten na de zomervakantie. Deze kinderen worden uitgenodigd om kennis te maken bij het doorschuifuurtje (in de laatste schoolweek). Voor instroom in de decembermaand wordt met ouders afgestemd wat passend is.

Voor meer informatie over deze werkwijze en de plaatsingsdata kunt u terecht bij:

Schoolwijzer Nijmegen
Kelfkensbos 38
6511 TB Nijmegen
(024) 360 20 22
info@schoolwijzernijmegen.nl
https://www.schoolwijzernijmegen.nl/