Participatie

Oudervereniging

De Oudervereniging, ook wel Ouderraad (kortweg OR) genoemd, bestaat uit alle actieve ouders op school. Dat zijn zowel de klasse-ouders als ouders die in een commissie zitten en daarmee een actieve bijdrage leveren aan de organisatie van de verschillende feesten en activiteiten. Er is gekozen voor deze samenstelling, omdat op deze manier de ouderparticipatie het grootste is. Een klasse-ouder hoeft dus niet verplicht zitting te nemen in een commissie. En andersom geldt dat commissieleden die geen klasse-ouder zijn toch onderdeel uitmaken van de oudervereniging. De vereniging wordt geleid door een driekoppig bestuur.

De oudervereniging vergadert ongeveer 6 keer per jaar. In de vergadering wordt de voortgang besproken van de activiteiten die worden georganiseerd. Maar ook wordt informatie gedeeld over zaken die spelen op school of in specifieke groepen. Zowel school als ouders brengen zaken in. Saskia Geurts en Monique de Mandt vormen het bestuur van de OR.

      

Medezeggenschapsraad

In de medezeggenschapsraad (MR) hebben gekozen vertegenwoordigers van ouders plus leden van het team zitting. In de raad bespreekt men belangrijke schoolzaken, zoals het schoolbeleid op het terrein van veiligheid, gezondheid en onderwijs. Marlinde van Meijel en Kim Cordewener vormen samen de ouder geleding van de MR. Van het schoolteam zijn Vera en Aletta lid van de MR. 

 

Stichting de Vrienden van Petrus Canisius

Sinds schooljaar 2014-2015 bestaat de stichting “Vrienden van Petrus Canisius”. We merken dat het financieel lastige tijden zijn voor basisscholen in Nederland. Ook de Petrus Canisius-School (PCS) ontspringt de dans niet. Daarom zochten we  naar nieuwe manieren om extra geld te krijgen.

Eén van de manieren is het starten van een stichting ‘Vrienden van Petrus Canisius’. Deze stichting werft onder ouders, oud-leerlingen en ondernemers fondsen. Dit wordt gedaan voor (financiële) ondersteuning van verschillende trajecten en projecten binnen de school. Geld dat nu binnenkomt bij de stichting gebruiken we om het onderwijs nog meer te verrijken.

De stichting de vrienden van worden beheerd door: Frank van Wezel, Jeroen van Weperen, Woutera Willemsen en Lonneke Vermeulen.