Naschoolse opvang

Veel kinderen maken gebruik van een vorm van na-schoolse opvang. Kion huurt in school een ruimte waar de kinderen uit groep 1 en 2 terecht kunnen. Vanaf groep 4 gaan de kinderen naar het pand van KION op de Kronenburgersingel.