Schoolgids

Door middel van onze schoolgids willen wij ouders goed informeren over de gang van zaken bij ons op school. De school is er zich van bewust dat zij voor een groot deel aan de opvoeding van uw kind bijdraagt. De ouders /verzorgers en de school zorgen samen voor de opvoeding. Daarom is informatieoverdracht en overleg heel belangrijk. Met deze gids hopen wij hier een bijdrage aan te leveren. Mogelijk geeft deze gids ook aan ouders van nieuwe leerlingen antwoord op een aantal vragen.  

Wat staat er in de schoolgids?

In deze gids kunt U lezen hoe wij ons onderwijs hebben georganiseerd. We vertellen over onze doelen en onze plannen voor de toekomst. Kortom, we geven u een kijkje in onze keuken. U kunt de schoolgids hieronder downloaden.