Nieuwsbrieven

Om u zo actueel mogelijk op de hoogte te houden van de gebeurtenissen op school, wordt 7 keer per jaar een nieuwsbrief gemaakt waarin we zowel terugblikken als vooruitkijken. Hierin is informatie opgenomen vanuit directie en team, de MR, de oudervereniging en Vrienden van de PCS. De eindredactie is in handen van de directie.

De nieuwsbrief wordt verstuurd via de ouderportal. Als er informatie is, die niet op de nieuwsbrief kan wachten wordt er een extra bericht via de portal verstuurd.

De nieuwsbrief verschijnt iedere vrijdag voorafgaand aan een vakantie.

Redactie: Lotte Schouten-de Beijer