Stel cookie voorkeur in

Verlof en Verzuim

Verlof

Als je verlof aan wil vragen, dan kan dat minimaal 6-8 weken van tevoren via onderstaand aanvraagformulier.

Graag tijdig het aanvraagformulier inleveren bij Leidje Witte (mailen mag ook: leidjew@petruscanisius)

aanvraagformulier-vrijstelling-geregeld-schoolbezoek-versie-okt-2017.rtf

Verzuim

Daarnaast willen we jullie ook op de hoogte stellen van ons verzuimprotocol, waarin ook wordt gesproken over absenties van leerlingen, (on-)geoorloofd verzuim en te laat komen van leerlingen.

Luxe verzuim

Alle kinderen in Nederland hebben recht op onderwijs. Leerplichtige kinderen mogen daarom buiten de schoolvakanties nooit zomaar wegblijven van school. Toch gebeurt het nog regelmatig dat ouder(s)/verzorger(s) kinderen van school houden om bijvoorbeeld eerder op vakantie

te gaan. Dit noemen we luxe verzuim. Gaat u met uw kind zonder toestemming (deels) buiten de schoolvakanties op vakantie, dan kan de leerplichtambtenaar direct een proces-verbaal opmaken.

Verzuimprotocol-Petrus-Canisius.pdf