Stel cookie voorkeur in

Schoolgids

Door middel van onze schoolgids willen wij ouders goed informeren over de gang van zaken bij ons op school. De school is er zich van bewust dat zij voor een groot deel aan de opvoeding van uw kind bijdraagt. De ouders /verzorgers en de school zorgen samen voor de opvoeding. Daarom is informatieoverdracht en overleg heel belangrijk. Met deze gids hopen wij hieraan een bijdrage te leveren. Mogelijk geeft deze gids ook aan ouders van nieuwe leerlingen antwoord op een aantal vragen die een nieuwe of andere school oproept.

Wat staat er in de schoolgids?

In deze gids kunt U lezen over de wijze waarop wij ons onderwijs hebben georganiseerd. We vertellen over onze doelen en onze plannen voor de toekomst. Kortom, we geven u een kijkje in onze keuken. U kunt de schoolgids hieronder downloaden.

Schoolgids 2018-2019