Stel cookie voorkeur in

Participatie

Oudervereniging

De Oudervereniging, ook wel Ouderraad (kortweg OR) genoemd, bestaat uit alle actieve ouders op school. Dat zijn zowel de klasse-ouders als ouders die in een commissie zitten en daarmee een actieve bijdrage leveren aan de organisatie van de verschillende feesten en activiteiten. Er is gekozen voor deze samenstelling, omdat op deze manier de ouderparticipatie het grootste is. Een klasse-ouder hoeft dus niet verplicht zitting te nemen in een commissie. En andersom geldt dat commissieleden die geen klasse-ouder zijn toch onderdeel uitmaken van de oudervereniging. De vereniging wordt geleid door een driekoppig bestuur.

De oudervereniging vergadert ongeveer 7 tot 8 keer per jaar. in de vergadering wordt de voortgang besproken van de activiteiten die worden georganiseerd. Maar ook wordt informatie gedeeld over zaken die spelen op school of in specifieke groepen. Zowel school als ouders brengen zaken in.

Uitgebreide informatie over de oudervereniging, de commissies en de rol van klasse-ouders en commissieleden is te vinden op het School Ouder portaal.

Medezeggenschapsraad

In de medezeggenschapsraad (MR) hebben gekozen vertegenwoordigers van ouders plus leden  van het team zitting. In de raad bespreekt men belangrijke schoolzaken, zoals het schoolbeleid op het terrein van veiligheid, gezondheid en onderwijs. De ouders die op dit moment lid zijn van de MR zijn: Erik Brouwer (vader van Tim uit groep 6 en Femke uit groep 7) en Edwin Schipper (vader van Pien uit groep 1-2b en Joep uit groep 6). Van het schoolteam zijn Hetty Faber en Petra Schrijver-Cuppens lid van de MR. 

 

Stichting de Vrienden van Petrus Canisius

Sinds schooljaar 2014-2015 bestaat de stichting “Vrienden van Petrus Canisius”. We merken dat het financieel lastige tijden zijn voor basisscholen in Nederland. Ook de Petrus Canisius-School (PCS) ontspringt de dans niet. Daarom zochten we  naar nieuwe manieren om extra geld te krijgen.

Eén van de manieren is het starten van een stichting ‘Vrienden van Petrus Canisius’. Deze stichting werft onder ouders, oud-leerlingen en ondernemers fondsen. Dit wordt gedaan voor (financiële) ondersteuning van verschillende trajecten en projecten binnen de school. Geld dat nu binnenkomt bij de stichting gebruiken we om het onderwijs nog meer te verrijken.