Stel cookie voorkeur in

Werkwijze

Wij werken volgens het jaarklassensysteem. Dat wil zeggen dat kinderen van dezelfde leeftijd bij elkaar in de klas zitten. Binnen de klas kennen we drie niveaugroepen en krijgen leerlingen verwerking van de stof op hun niveau.

In de ochtend ligt het accent op onderwijs in taal en rekenen. In de middag komen de creatieve vakken en wereldoriëntatie aan bod. We maken gebruik van de rijke omgeving waar de school staat. In 8 jaar tijd bezoekt iedere leerling ieder museum in de omgeving van school. Daarnaast doen we ieder jaar mee aan het project Schooltuinen van Stichting de Wielewaal.

Ee uitgebreide beschrijving van de meerjarendoelstellingen en onze werkwijze is beschreven in het schoolplan.

schoolplan-Petrus-Canisius-2015-2019.doc